Management Report – Power BI

Sold By : VINACFO

Bộ full 7 báo cáo tài chính quản trị doanh nghiệp sử dụng Power BI – đưa bộ báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp online và đa chiều trong cách tiếp cận thông tin quản trị. Bộ báo cáo bao gồm file mẫu, file dữ liệu (thay số ra báo cáo); kèm theo video hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho từng báo cáo. Việc sử dụng bộ 7 báo cáo đóng gói vừa đầy đủ, vừa giúp tiết kiệm thời gian triển khai.

2.600.000 

Quantity:

Product Description

Bộ full 7 báo cáo tài chính quản trị doanh nghiệp sử dụng Power BI – đưa bộ báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp online và đa chiều trong cách tiếp cận thông tin quản trị. Bộ báo cáo bao gồm file mẫu, file dữ liệu (thay số ra báo cáo); kèm theo video hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho từng báo cáo. Việc sử dụng bộ 7 báo cáo đóng gói vừa đầy đủ, vừa giúp tiết kiệm thời gian triển khai.1. Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính

Financial Sumary Power BI 01

Financial Sumary Power BI 01

2. Bảng cân đối kế toán

Balance Sheet Dashboard Power BI

Balance Sheet Dashboard Power BI

3. Báo cáo lãi lỗ

 

Profit and loss Dashboard

Profit and loss Dashboard

4. Báo cáo khoản phải thu khách hàng

Power BI Account Receivable Dashboard

Power BI Account Receivable Dashboard

5. Báo cáo quản trị rủi ro toàn công ty

Power BI Risk Management

Power BI Risk Management

6. Báo cáo tổng hợp bán hàng

Sales Dashboard Power BI

Sales Dashboard Power BI

7. Báo cáo bán hàng hàng tháng

Ưu đãi siêu đặc biệt cho gói 7 Dashboard đi kèm video hướng dẫn.

Power BI là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các báo cáo quản trị và dashboard cho doanh nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Power BI để trình bày các báo cáo quản trị:

  1. Tính linh hoạt: Power BI cho phép người dùng tự do tạo báo cáo, dashboard theo nhu cầu riêng của họ. Nó cung cấp các mẫu báo cáo, các tính năng tùy chỉnh để tạo ra những báo cáo hoàn hảo và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  2. Tính thời gian thực: Power BI có khả năng kết nối trực tiếp đến các nguồn dữ liệu, cho phép người dùng xem và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Điều này giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.
  3. Trực quan hóa dữ liệu: Power BI có thể trực quan hóa dữ liệu theo cách độc đáo và hấp dẫn, giúp người dùng dễ dàng hiểu và phân tích dữ liệu. Các tính năng như bản đồ, biểu đồ, lọc dữ liệu, tùy chỉnh giao diện… giúp tăng tính tương tác và tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.
  4. Dễ dàng chia sẻ: Power BI cho phép người dùng chia sẻ các báo cáo, dashboard với những người khác trong tổ chức hoặc bên ngoài, giúp tăng tính hiệu quả và tăng sự đồng thuận trong quản trị doanh nghiệp.
  5. Tăng hiệu quả quản trị: Power BI giúp người dùng xác định các xu hướng, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác hơn. Việc sử dụng Power BI giúp tăng hiệu quả quản trị và giúp doanh nghiệp tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Power BI là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các báo cáo quản trị và dashboard cho doanh nghiệp. Việc sử dụng Power BI có nhiều lợi ích, bao gồm tính linh hoạt, tính thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu, dễ dàng chia sẻ và tăng hiệu quả quản trị. Power BI giúp người dùng dễ dàng phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định kịp thời và tăng hiệu quả quản trị, giúp doanh nghiệp tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Lưu ý: Sau khi mua bộ báo cáo, quý khách vui lòng liên hệ các bạn tư vấn để được chia sẻ video học trực tuyến các bước thực hiện báo cáo.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:, ,