Accounts Payable Dashboard

Sold By : VINACFO

Accounts Payable Dashboard là một công cụ quản lý và theo dõi các khoản phải trả của công ty. Được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính liên quan đến các khoản phải trả của công ty, Dashboard này cung cấp các thông tin quan trọng và các chỉ số hiệu suất để giúp quản lý tài chính đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

50.000 

Quantity:

Product Description

Accounts Payable Dashboard là một công cụ quản lý và theo dõi các khoản phải trả của công ty. Được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính liên quan đến các khoản phải trả của công ty, Dashboard này cung cấp các thông tin quan trọng và các chỉ số hiệu suất để giúp quản lý tài chính đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Accounts Payable Dashboard thường bao gồm các chỉ số về số tiền còn nợ cho các nhà cung cấp, số tiền đã thanh toán cho các nhà cung cấp, thời gian xử lý các khoản thanh toán và các khoản nợ phải trả trong tương lai. Ngoài ra, Dashboard cũng cung cấp các báo cáo chi tiết về các khoản phải trả theo từng nhà cung cấp và từng khoản mục.

Accounts-Payable-Dashboard 01

Accounts-Payable-Dashboard

Với sự trợ giúp của Accounts Payable Dashboard, các giám đốc tài chính và quản lý tài chính có thể dễ dàng theo dõi tình hình tài chính của công ty, xác định các khoản phải trả đang cần ưu tiên và đưa ra các quyết định tài chính quan trọng để giữ cho tài chính công ty được ổn định.

Một Accounts Payable (AP) Dashboard tốt cần phải có các đặc điểm sau:

  • Thể hiện một cách rõ ràng các chỉ số hiệu suất của phòng kế toán phải trả (AP) của công ty, như số lượng hóa đơn, tổng giá trị các hóa đơn, số ngày trung bình để thanh toán hóa đơn, số tiền còn nợ, v.v.
  • Cập nhật dữ liệu liên tục để giúp cho những quyết định được đưa ra dựa trên thông tin chính xác và hiện tại nhất.
  • Đáp ứng được nhu cầu của các bộ phận trong công ty, như kế toán, tài chính, vận hành, mua hàng, để cung cấp thông tin hữu ích và thời gian thực cho từng bộ phận.
  • Dễ dàng đọc hiểu và truyền tải thông tin cho người dùng, với các biểu đồ, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, v.v. để trực quan hóa các chỉ số và thống kê.
  • Hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và đưa ra dự báo về xu hướng, ví dụ như dự đoán số lượng hóa đơn sắp tới hoặc thời gian thanh toán trung bình của công ty.
  • Bảo mật dữ liệu, đặc biệt là khi liên quan đến thông tin tài chính của công ty, bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật chặt chẽ.

Một AP Dashboard tốt sẽ giúp các nhà quản lý tài chính và kế toán của công ty hiểu rõ hơn về hiệu suất của phòng AP và có thể đưa ra các quyết định hợp lý để cải thiện quá trình quản lý tài chính của công ty.

Trên đây là những thông tin về Accounts Payable Dashboard – một công cụ hữu ích giúp các nhà quản lý tài chính có thể quản lý được quá trình thanh toán các khoản nợ phải trả của công ty. Một AP Dashboard hiệu quả cần phải đáp ứng được các yêu cầu quản lý, tối ưu hóa quá trình thanh toán, giảm thiểu các sai sót liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, để có thể sử dụng tốt và đạt được kết quả mong muốn từ công cụ này, người sử dụng cần phải có kiến thức về tài chính, biết cách đọc và hiểu các số liệu, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả. Việc áp dụng thành công Accounts Payable Dashboard không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro, mà còn giúp tăng tính minh bạch và đồng bộ hóa quá trình tài chính trong công ty.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:, ,

Tags:, ,