Product Description

Excel Accounts Receivable Dashboard là một công cụ quản lý tài chính mạnh mẽ giúp theo dõi và phân tích các khoản phải thu của doanh nghiệp. Được xây dựng trên nền tảng Microsoft Excel, Dashboard này cho phép người dùng tạo các báo cáo phân tích về các khoản phải thu của doanh nghiệp dựa trên các thông số như độ trễ thanh toán, số tiền phải thu, ngày đáo hạn và nhiều yếu tố khác.

Với Excel Accounts Receivable Dashboard, người dùng có thể dễ dàng phát hiện ra các vấn đề và hành động cần được thực hiện để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Các thông tin chi tiết về khách hàng, hợp đồng và các khoản phải thu được tổng hợp trong một chỗ, giúp quản lý tài chính và kế toán có thể theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Accounts-Receivable-Dashboard 01

Accounts-Receivable-Dashboard

Một Accounts Receivable Dashboard (ARD) tốt sẽ có những đặc điểm sau:

 • Được cập nhật thường xuyên: ARD cần được cập nhật liên tục để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.
 • Thông tin quan trọng: ARD cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến khách hàng, như số tiền còn nợ, số lần thanh toán trễ, và số ngày trễ thanh toán. Các thông tin này giúp giám đốc tài chính đưa ra quyết định kịp thời và phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Dễ dàng sử dụng: ARD cần được thiết kế để sử dụng dễ dàng và hiệu quả. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và phân tích dữ liệu.
 • Tính tương tác: ARD có thể cung cấp các tính năng tương tác, cho phép người dùng tương tác với các phần mềm khác và thực hiện các hoạt động phân tích phức tạp.
 • Độ trực quan: ARD có thể cung cấp các biểu đồ và biểu đồ dễ hiểu để giúp người dùng hiểu được các số liệu phức tạp.
 • Tính linh hoạt: ARD có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mỗi công ty, dựa trên các yêu cầu và mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Một Accounts Receivable Dashboard (ARD) hiệu quả cần phải bao gồm các thành phần sau:

 • Tổng quan về các khoản phải thu: Thông tin tổng quan về các khoản phải thu của công ty, bao gồm tổng số tiền phải thu, số tiền phải thu theo từng đối tác, số tiền phải thu theo từng kỳ thanh toán.
 • Tính năng phân tích khoản phải thu: ARD cần có khả năng phân tích các khoản phải thu theo đối tác, theo kỳ thanh toán và theo nhóm sản phẩm/dịch vụ. Từ đó giúp cho nhân viên tài chính có thể dễ dàng theo dõi các khoản phải thu và đưa ra các biện pháp giải quyết nhanh chóng khi có sự cố.
 • Thông tin chi tiết về các khoản phải thu: ARD nên cung cấp thông tin chi tiết về từng khoản phải thu bao gồm số tiền phải thu, kỳ thanh toán, ngày hết hạn, thông tin liên lạc của khách hàng.
 • Bảng tổng hợp các khoản phải thu: ARD cần cung cấp bảng tổng hợp các khoản phải thu theo đối tác, kỳ thanh toán, thời gian, giúp cho các nhân viên tài chính có thể dễ dàng đối chiếu thông tin.
 • Thông tin cập nhật liên tục: ARD cần cập nhật thông tin liên tục để giúp nhân viên tài chính có thể theo dõi và quản lý các khoản phải thu một cách chính xác và kịp thời.
 • Tính năng xuất báo cáo: ARD nên có tính năng xuất báo cáo để giúp nhân viên tài chính có thể tạo báo cáo về tình hình phải thu của công ty và đưa ra các giải pháp giải quyết tình hình một cách hiệu quả.

Tóm lại, ARD là một công cụ quan trọng để giám sát các hoạt động tài chính và đưa ra quyết định thông minh cho các nhà quản lý. Vì vậy, ARD cần được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể của mỗi công ty và cung cấp thông tin đáng tin cậy để hỗ trợ quyết định.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:, ,

Tags:, ,