Showing 1–3 of 18 results

 • Account Payable Metr...

  50.000 

  Account payable metric là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ phận thanh toán nợ của một công ty. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá việc quản lý nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản phải trả được thực hiện đúng thời hạn.

  Thông thường, account payable metric được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ phải trả của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Kết quả sẽ cho thấy số ngày trung bình mà công ty phải thanh toán nợ của mình.

  Sold By : VINACFO
 • Accounts Payable Das...

  50.000 

  Accounts Payable Dashboard là một công cụ quản lý và theo dõi các khoản phải trả của công ty. Được thiết kế để cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính liên quan đến các khoản phải trả của công ty, Dashboard này cung cấp các thông tin quan trọng và các chỉ số hiệu suất để giúp quản lý tài chính đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

  Sold By : VINACFO

Showing 1–3 of 18 results