Showing 1–3 of 8 results

 • Balance Sheet Dashbo...

  600.000 

  Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI là công cụ hữu ích giúp quản lý tài chính của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Được xây dựng dựa trên nền tảng của Power BI, dashboard này giúp người dùng theo dõi và phân tích các chỉ tiêu tài chính quan trọng như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ phải trả so với tài sản và nhiều chỉ tiêu khác. Sử dụng Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI

  Sold By : VINACFO
 • Bảng tính chỉ số tài...

  50.000 

  Chỉ số tài chính là một công cụ quan trọng giúp đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, thông qua việc so sánh và phân tích các số liệu tài chính của nó. Chỉ số tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan khác cái nhìn tổng quan về khả năng tài chính, hiệu quả và tiềm năng phát triển của một doanh nghiệp.

  Sold By : VINACFO
 • Báo cáo quản trị

  120.000 

  Bộ báo cáo quản trị sử dụng cho mục đích báo cáo hàng tháng. Được thiết kế trên Excel, báo cáo tự lên sau khi dữ liệu được cập nhật.

  Sold By : VINACFO

Showing 1–3 of 8 results