Showing the single result

  • Management Report &#...

    2.600.000 

    Bộ full 7 báo cáo tài chính quản trị doanh nghiệp sử dụng Power BI – đưa bộ báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp online và đa chiều trong cách tiếp cận thông tin quản trị. Bộ báo cáo bao gồm file mẫu, file dữ liệu (thay số ra báo cáo); kèm theo video hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho từng báo cáo. Việc sử dụng bộ 7 báo cáo đóng gói vừa đầy đủ, vừa giúp tiết kiệm thời gian triển khai.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result