Showing all 3 results

 • Báo cáo quản trị

  120.000 

  Bộ báo cáo quản trị sử dụng cho mục đích báo cáo hàng tháng. Được thiết kế trên Excel, báo cáo tự lên sau khi dữ liệu được cập nhật.

  Sold By : VINACFO
 • Bộ báo cáo tháng KTT

  90.000 

  Bộ báo cáo được chuẩn bị hàng tháng bởi kế toán trưởng hoặc nhân viên kế toán chịu trách nhiệm về việc quản lý sổ sách tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này bao gồm các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tháng đó, bao gồm cả dòng tiền, lợi nhuận, nợ phải trả, nợ được trả, số tiền thu được, số tiền chi, và các khoản phải trả khác.

  Sold By : VINACFO
 • Management Report &#...

  2.600.000 

  Bộ full 7 báo cáo tài chính quản trị doanh nghiệp sử dụng Power BI – đưa bộ báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp online và đa chiều trong cách tiếp cận thông tin quản trị. Bộ báo cáo bao gồm file mẫu, file dữ liệu (thay số ra báo cáo); kèm theo video hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho từng báo cáo. Việc sử dụng bộ 7 báo cáo đóng gói vừa đầy đủ, vừa giúp tiết kiệm thời gian triển khai.

  Sold By : VINACFO

Showing all 3 results