Sales Report – Power BI

Sold By : VINACFO

Với Sales report sử dụng Power BI, người dùng có thể tạo các báo cáo bán hàng tóm tắt về doanh số bán hàng, chiến dịch quảng cáo, đơn hàng và các chỉ số bán hàng khác. Các biểu đồ và đồ thị được tạo ra bởi Power BI giúp người dùng dễ dàng nhận biết các xu hướng và quan sát các số liệu bán hàng một cách trực quan. Bên cạnh đó, Sales report còn cung cấp các tính năng tùy chỉnh và lọc dữ liệu

600.000 

Quantity:

Product Description

Sales report là một công cụ quan trọng giúp người dùng theo dõi các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp một cách chi tiết và hiệu quả. Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ cho phép người dùng tạo các báo cáo bán hàng với nhiều biểu đồ và đồ thị.

Với Sales report sử dụng Power BI, người dùng có thể tạo các báo cáo bán hàng tóm tắt về doanh số bán hàng, chiến dịch quảng cáo, đơn hàng và các chỉ số bán hàng khác. Các biểu đồ và đồ thị được tạo ra bởi Power BI giúp người dùng dễ dàng nhận biết các xu hướng và quan sát các số liệu bán hàng một cách trực quan.

Link xem báo cáo online: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmFmZTFiNDctMzNiNC00NGEwLWI3NmItMTlhYTE2YWM3NGM0IiwidCI6ImFlZGQ2NzdjLTFmMDItNGQ0MS05ZTI3LTQzNzdhNjhkM2YzOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D

Sales Report Power BI

Sales Report Power BI

Bên cạnh đó, Sales report còn cung cấp các tính năng tùy chỉnh và lọc dữ liệu, giúp người dùng tạo ra các báo cáo bán hàng phù hợp với nhu cầu và mục đích của doanh nghiệp. Ngoài ra, Power BI cũng cung cấp tính năng chia sẻ dữ liệu và báo cáo với các thành viên trong đội ngũ làm việc, giúp tăng cường sự hiểu biết và tương tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Sales report sử dụng Power BI là một công cụ hữu ích giúp người dùng đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và nhanh chóng.

Một sales report hiệu quả sử dụng Power BI có những đặc điểm chính sau:

  • Trực quan: Sales report sử dụng Power BI cần có các biểu đồ, đồ thị, hình ảnh, số liệu minh họa… để giúp người dùng dễ dàng hiểu được các thông tin về doanh số bán hàng và các chỉ số bán hàng khác một cách trực quan.
  • Tính linh hoạt: Sales report cần có tính linh hoạt để người dùng có thể thay đổi các thông tin, dữ liệu và bộ lọc để phù hợp với nhu cầu và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tính tự động: Sales report cần được tích hợp với các nguồn dữ liệu của doanh nghiệp để cập nhật các thông tin mới nhất và tự động tạo ra các báo cáo mới.
  • Tính tương tác: Sales report sử dụng Power BI cần có tính năng tương tác để người dùng có thể xem chi tiết các thông tin về doanh số bán hàng và các chỉ số bán hàng khác thông qua các biểu đồ và đồ thị.
  • Tính chia sẻ: Sales report sử dụng Power BI cần có tính năng chia sẻ báo cáo với các thành viên trong đội ngũ làm việc để tăng cường sự hiểu biết và tương tác giữa các thành viên trong doanh nghiệp.
  • Tính xác thực: Sales report cần đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin về doanh số bán hàng và các chỉ số bán hàng khác.

Tóm lại, một sales report hiệu quả sử dụng Power BI cần đảm bảo các đặc điểm trên để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

Tần suất lập Sales report sử dụng Power BI phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và sự chính xác của báo cáo, thì nên lập Sales report định kỳ và thường xuyên.

Về tần suất, có thể lập Sales report hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Việc lập Sales report thường xuyên giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá các hoạt động bán hàng của mình trong thời gian thực, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp để tối ưu hoá doanh thu và lợi nhuận.

Ngoài ra, việc lập Sales report hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng còn giúp cho các nhân viên kinh doanh, quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Sales report hiệu quả sử dụng Power BI là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá và quản lý các hoạt động bán hàng một cách hiệu quả. Với các đặc điểm như tính trực quan, linh hoạt, tự động, tương tác, chia sẻ và xác thực, Sales report sử dụng Power BI giúp người dùng dễ dàng hiểu được các thông tin về doanh số bán hàng và các chỉ số bán hàng khác, cập nhật các thông tin mới nhất và tạo ra các báo cáo mới tự động, tương tác để người dùng có thể xem chi tiết các thông tin, chia sẻ báo cáo với các thành viên trong đội ngũ làm việc và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin về doanh số bán hàng và các chỉ số bán hàng khác.

Việc lập Sales report định kỳ và thường xuyên giúp doanh nghiệp theo dõi và đánh giá các hoạt động bán hàng của mình trong thời gian thực, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp để tối ưu hoá doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, Sales report sử dụng Power BI còn giúp cho các nhân viên kinh doanh, quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tổng kết lại, Sales report hiệu quả sử dụng Power BI là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hoá hoạt động bán hàng của mình, đồng thời giúp cho các nhân viên kinh doanh, quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp
Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:,