Showing the single result

  • Sales Report –...

    600.000 

    Với Sales report sử dụng Power BI, người dùng có thể tạo các báo cáo bán hàng tóm tắt về doanh số bán hàng, chiến dịch quảng cáo, đơn hàng và các chỉ số bán hàng khác. Các biểu đồ và đồ thị được tạo ra bởi Power BI giúp người dùng dễ dàng nhận biết các xu hướng và quan sát các số liệu bán hàng một cách trực quan. Bên cạnh đó, Sales report còn cung cấp các tính năng tùy chỉnh và lọc dữ liệu

    Sold By : VINACFO

Showing the single result