Profit & Loss Dashboard – Power BI

Sold By : VINACFO

Profit and loss dashboard là một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Được thiết kế bằng Power BI, Profit and loss dashboard cung cấp cho người dùng các chỉ số và thông tin tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng cộng tài sản và nợ phải trả, giúp người dùng có thể đánh giá và theo dõi hiệu quả kinh doanh của mình một cách dễ dàng

600.000 

Quantity:

Product Description

Profit and loss dashboard là một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Được thiết kế bằng Power BI, Profit and loss dashboard cung cấp cho người dùng các chỉ số và thông tin tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng cộng tài sản và nợ phải trả, giúp người dùng có thể đánh giá và theo dõi hiệu quả kinh doanh của mình một cách dễ dàng và trực quan. Bên cạnh đó, Profit and loss dashboard còn cung cấp các tính năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của từng doanh nghiệp. Với Profit and loss dashboard, các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn, tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý tài chính.

Xem báo cáo online: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGEwZTUwYTgtMDQ3ZC00Y2ZhLWE4ODItOTA0M2Y0MTE2ODE1IiwidCI6ImFlZGQ2NzdjLTFmMDItNGQ0MS05ZTI3LTQzNzdhNjhkM2YzOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&fbclid=IwAR04AXsQDObnm0veorTvxlUaESkRbKphC5zEGxzmTW_yhc9j7wPnSnSCy0Y

Profit and loss Dashboard

Profit and loss Dashboard

Một Profit and loss dashboard sử dụng Power BI hiệu quả cao sẽ có các đặc điểm sau:

 • Dữ liệu chính xác: Điều quan trọng nhất của Profit and loss dashboard là dữ liệu. Nó phải được cập nhật và đảm bảo chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.
 • Đa dạng: Profit and loss dashboard hiệu quả sẽ bao gồm nhiều chỉ số và dữ liệu khác nhau để cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện và chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Trực quan: Profit and loss dashboard phải được thiết kế sao cho dễ hiểu và trực quan để giúp người dùng nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Tính linh hoạt: Profit and loss dashboard phải cho phép người dùng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và dễ dàng tạo ra báo cáo theo yêu cầu.
 • Liên kết: Profit and loss dashboard phải kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau của doanh nghiệp để đưa ra một cái nhìn toàn diện và đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Thời gian thực: Profit and loss dashboard hiệu quả cần cung cấp dữ liệu và thông tin tài chính theo thời gian thực để giúp người dùng nắm bắt được tình hình tài chính của doanh nghiệp ngay lập tức.

Tổng hợp lại, Profit and loss dashboard sử dụng Power BI hiệu quả cao là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính một cách dễ dàng và hiệu quả.

Một Profit and loss dashboard sử dụng Power BI cần có những chỉ tiêu sau để giúp người dùng đánh giá và quản lý hiệu quả tài chính của doanh nghiệp:

 • Doanh thu: Chỉ tiêu này giúp người dùng xác định tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Chi phí: Chỉ tiêu này giúp người dùng xác định tổng chi phí của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.
 • Lợi nhuận: Chỉ tiêu này giúp người dùng biết lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ đi các chi phí.
 • Tổng tài sản: Chỉ tiêu này giúp người dùng xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động.
 • Nợ phải trả: Chỉ tiêu này giúp người dùng biết số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các khoản nợ, bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn.
 • Tỷ suất lợi nhuận: Chỉ tiêu này giúp người dùng đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh bằng cách so sánh lợi nhuận thu được so với doanh thu.
 • Biểu đồ đường thời gian: Biểu đồ này cho phép người dùng theo dõi các chỉ tiêu tài chính theo thời gian để phát hiện ra xu hướng và biến động của doanh nghiệp.

Trên đây là những đặc điểm và chỉ tiêu cần có trong một Profit and loss dashboard sử dụng Power BI để giúp người dùng quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả hơn. Việc sử dụng công cụ này sẽ giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong việc thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác hơn. Hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích và giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về Profit and loss dashboard và tầm quan trọng của nó đối với hoạt động kinh doanh.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:, , ,

Tags:, ,