Excel KPI Dashboard

Sold By : VINACFO

50.000 

Quantity:

Product Description

KPI Dashboard là một công cụ quản lý hiệu quả để giám sát và đánh giá các chỉ tiêu hiệu suất của một doanh nghiệp, tổ chức hay bộ phận nào đó. KPI là viết tắt của “Key Performance Indicators” – các chỉ số quan trọng để đo lường sự thành công của doanh nghiệp và đạt được mục tiêu kinh doanh. KPI Dashboard cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và dễ dàng để giám sát sự phát triển của doanh nghiệp bằng cách hiển thị các chỉ tiêu KPI đáng tin cậy và dễ hiểu.

KPI Dashboard có thể bao gồm các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng khách hàng mới, độ hài lòng của khách hàng, thời gian phản hồi, tỷ lệ nợ khách hàng, chi phí sản xuất và một số chỉ tiêu khác phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu này sẽ được thể hiện trực quan trên dashboard bằng các biểu đồ và đồ thị, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích các số liệu hiệu quả.

KPI Dashboard

KPI Dashboard

KPI Dashboard còn cho phép người dùng tùy chỉnh và thay đổi các chỉ tiêu KPI để phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp cụ thể. Đồng thời, nó cũng cung cấp tính năng tương tác để người dùng có thể tùy chỉnh các chỉ tiêu và thực hiện các thao tác tương ứng.

Một KPI Dashboard được xem là hay khi nó đáp ứng được những yêu cầu quan trọng của người dùng. Các yêu cầu này bao gồm tính chính xác, tương tác, hiển thị dữ liệu dễ hiểu, đa dạng, cập nhật theo thời gian thực và linh hoạt để tùy chỉnh.

Để đạt được tính chính xác, KPI Dashboard cần phải thu thập và xử lý dữ liệu đúng cách. Nó cần phải có hệ thống đáng tin cậy để đảm bảo rằng các chỉ tiêu được hiển thị trên dashboard là chính xác và đáng tin cậy.

Tính tương tác của KPI Dashboard là rất quan trọng để người dùng có thể tương tác với các chỉ tiêu và thực hiện các thao tác tương ứng một cách dễ dàng. Chức năng tương tác như zoom, lọc, sắp xếp và thay đổi đồ thị và biểu đồ là cần thiết để giúp người dùng tìm kiếm và phân tích các số liệu một cách thuận tiện.

Việc hiển thị dữ liệu trên KPI Dashboard cần phải dễ hiểu để người dùng có thể dễ dàng đọc và hiểu thông tin. Vì vậy, nó cần phải có các biểu đồ, đồ thị và bảng dữ liệu đáng tin cậy và dễ hiểu để người dùng có thể thấy rõ ràng các chỉ tiêu KPI.

Đa dạng trong KPI Dashboard là rất quan trọng để giúp người dùng có thể đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh. Nó cần phải cung cấp một loạt các chỉ tiêu KPI khác nhau để người dùng có thể đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp từ nhiều góc độ khác nhau.

Ngoài ra, tính linh hoạt và tùy chỉnh cũng là một yếu tố quan trọng trong KPI Dashboard. Nó cần phải cho phép người dùng tùy chỉnh các chỉ tiêu KPI để phù hợp với mục tiêu kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

KPI Dashboard là một công cụ quản lý rất hữu ích cho doanh nghiệp. Nó giúp người dùng quản lý và đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu KPI. Để đạt được tính chính xác, tính tương tác, hiển thị dữ liệu dễ hiểu, đa dạng và tính linh hoạt trong KPI Dashboard, cần phải có hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu đúng cách, tính tương tác như zoom, lọc, sắp xếp và thay đổi đồ thị và biểu đồ, cung cấp các biểu đồ, đồ thị và bảng dữ liệu dễ hiểu, cung cấp một loạt các chỉ tiêu KPI khác nhau và cho phép người dùng tùy chỉnh các chỉ tiêu KPI. KPI Dashboard giúp người dùng đánh giá và theo dõi hiệu suất kinh doanh và đưa ra các quyết định thông minh để phát triển doanh nghiệp.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:, , ,

Tags:, ,