Showing all 2 results

 • Balance Sheet Dashbo...

  600.000 

  Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI là công cụ hữu ích giúp quản lý tài chính của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Được xây dựng dựa trên nền tảng của Power BI, dashboard này giúp người dùng theo dõi và phân tích các chỉ tiêu tài chính quan trọng như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ phải trả so với tài sản và nhiều chỉ tiêu khác. Sử dụng Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI

  Sold By : VINACFO
 • Excel KPI Dashboard

  50.000 
  Sold By : VINACFO

Showing all 2 results