Showing all 3 results

 • Excel KPI Dashboard

  50.000 
  Sold By : VINACFO
 • Excel Profit Dashboa...

  30.000 

  Excel Profit Dashboard là một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp và các chuyên gia tài chính để quản lý lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh. Được thiết kế trên nền tảng Excel, Excel Profit Dashboard cho phép người dùng theo dõi và phân tích các chỉ số tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận, chi phí và nhiều hơn nữa.

  Sold By : VINACFO
 • Profit margin dashbo...

  50.000 

  Profit margin dashboard là một công cụ quản lý tài chính được sử dụng để giúp doanh nghiệp giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình bằng cách theo dõi và phân tích lợi nhuận trên các sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược kinh doanh khác nhau.

  Dashboard này cung cấp các thông tin liên quan đến lợi nhuận bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận thuần, tỷ lệ lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác. Nó cho phép các nhà quản lý xem được thông tin một cách trực quan và dễ hiểu, giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả hơn.

  Sold By : VINACFO

Showing all 3 results