Showing 4–6 of 8 results

 • Management Report &#...

  2.600.000 

  Bộ full 7 báo cáo tài chính quản trị doanh nghiệp sử dụng Power BI – đưa bộ báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp online và đa chiều trong cách tiếp cận thông tin quản trị. Bộ báo cáo bao gồm file mẫu, file dữ liệu (thay số ra báo cáo); kèm theo video hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện cho từng báo cáo. Việc sử dụng bộ 7 báo cáo đóng gói vừa đầy đủ, vừa giúp tiết kiệm thời gian triển khai.

  Sold By : VINACFO
 • Profit & Loss D...

  600.000 

  Profit and loss dashboard là một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Được thiết kế bằng Power BI, Profit and loss dashboard cung cấp cho người dùng các chỉ số và thông tin tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tổng cộng tài sản và nợ phải trả, giúp người dùng có thể đánh giá và theo dõi hiệu quả kinh doanh của mình một cách dễ dàng

  Sold By : VINACFO
 • Risk management Dash...

  600.000 

  Risk management dashboard là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn trong việc quản lý rủi ro. Sử dụng Power BI để tạo ra một Risk management dashboard sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về các rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đã được thực hiện.

  Sold By : VINACFO

Showing 4–6 of 8 results