Showing 7–8 of 8 results

 • Sales Dashboard R...

  600.000 

  Sales Dashboard là một công cụ quan trọng cho việc theo dõi hiệu suất bán hàng của một doanh nghiệp. Với Sales Dashboard, những thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, lợi nhuận và khách hàng có thể được hiển thị một cách trực quan và dễ dàng để phân tích. Power BI là một trong những công cụ phổ biến nhất để tạo các bảng điều khiển như vậy

  Sold By : VINACFO
 • Sales Report –...

  600.000 

  Với Sales report sử dụng Power BI, người dùng có thể tạo các báo cáo bán hàng tóm tắt về doanh số bán hàng, chiến dịch quảng cáo, đơn hàng và các chỉ số bán hàng khác. Các biểu đồ và đồ thị được tạo ra bởi Power BI giúp người dùng dễ dàng nhận biết các xu hướng và quan sát các số liệu bán hàng một cách trực quan. Bên cạnh đó, Sales report còn cung cấp các tính năng tùy chỉnh và lọc dữ liệu

  Sold By : VINACFO

Showing 7–8 of 8 results