Kế hoạch dòng tiền

Sold By : VINACFO

File tự động lên dòng tiền của toàn công ty từ dòng tiền của từng dự án. Cân đối dòng tiền bằng khoản vay và lập kế hoạch dòng thu chi cho 12 tháng.

800.000 

Quantity:

Product Description

File Excel dự báo dòng tiền áp dụng cho doanh nghiệp xây dựng hoặc bất động sản. File tự động lên dòng tiền của toàn công ty từ dòng tiền của từng dự án. Cân đối dòng tiền bằng khoản vay và lập kế hoạch dòng thu chi cho 12 tháng.Video hướng dẫn

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Cập nhật dòng thu và chi cho dự án; dòng tiền tài chính sẽ tự động được lập dựa trên sự mất cân đối và nguồn vốn doanh nghiệp cấp cho dự án. Tỷ lệ % vay phụ thuộc vào ngân hàng và doanh nghiệp, tỷ lệ này sẽ tự điều chỉnh dựa trên nguồn vốn tự có.

Dòng tiền được lập chi tiết cho từng dự án

Bước 2: Cập nhật dòng tiền trong báo cáo dòng tiền dự án và dòng vay trả nợ. Dòng tiền dự án dương có thể điều chuyển sang dự án khác ở bảng điều chuyển-NHƯNG phải có thời gian hoàn lại

Báo cáo tổng hợp dòng tiền làm căn cứ điều chuyển tiền từ các dự án

Bước 3; Xem các báo cáo dòng tiền.

 • Dòng thu trong 12 tháng làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Dòng chi trong 12 tháng
 • Kế hoạch vay và trả nợ
 • Dòng tiền thuần toàn doanh nghiệp

Báo cáo dòng tiền trong 12 tháng với 4 chỉ tiêu kiểm soát

LƯU Ý KHI LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN XÂY LẮP – BẤT ĐỘNG SẢN

Dự báo dòng tiền của một doanh nghiệp xây lắp cũng đòi hỏi sự xem xét cẩn thận về nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng bạn có thể xem xét khi dự báo dòng tiền của doanh nghiệp xây lắp:

 1. Dự Án Cụ Thể:
  • Quy Mô Dự Án: Kích thước và phạm vi của các dự án cụ thể sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền. Dự án lớn có thể đưa ra cơ hội lớn nhưng cũng mang theo rủi ro lớn.
  • Thời Gian Thực Hiện Dự Án: Thời gian thực hiện dự án ảnh hưởng đến việc khi nào doanh nghiệp có thể nhận được thanh toán và chi phí hoạt động.
 2. Chi Phí Và Giá Trị Thực Hiện Dự Án:
  • Chi Phí Xây Dựng: Chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, và các chi phí khác.
  • Giá Trị Thực Hiện (Revenue Recognition): Khi nào doanh nghiệp có thể nhận biên lai từ việc thực hiện công việc và nhận thanh toán từ khách hàng.
 3. Quản Lý Rủi Ro:
  • Bảo hiểm và Quản lý Rủi Ro: Chi phí bảo hiểm và biện pháp quản lý rủi ro để giảm thiểu ảnh hưởng của các vấn đề không dự kiến.
 4. Chính Sách Tài Chính:
  • Quản lý Vốn Công Ty: Quản lý vốn là quan trọng để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và ổn định.
 5. Chu kỳ Kinh Tế và Thị Trường:
  • Chu kỳ Xây Dựng: Ảnh hưởng của chu kỳ xây dựng đến dòng tiền, với sự tăng trưởng trong giai đoạn kích thích và suy thoái trong giai đoạn suy thoái kinh tế.
 6. Quy Định Pháp Lý và Môi Trường:
  • Quy Định Pháp Lý: Sự thay đổi trong quy định có thể ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án và chi phí.
  • Ảnh Hưởng Môi Trường: Các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và chi phí quản lý môi trường.
 7. Tài Chính Toàn Cầu:
  • Thị Trường Tài Chính Toàn Cầu: Biến động trong thị trường tài chính có thể ảnh hưởng đến chi phí vay và khả năng huy động vốn.
 8. Quản Lý Chi Phí và Hiệu Suất:
  • Quản lý Chi Phí: Giữ chi phí dưới sự kiểm soát để tăng cường lợi nhuận.
  • Hiệu Suất Công Việc: Đảm bảo sự hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và nhân sự.

Dự báo dòng tiền trong ngành xây lắp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cả các yếu tố nội tại và các yếu tố bên ngoại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Sử dụng mô hình tài chính và các phương pháp dự báo tài chính có thể giúp tạo ra dự báo dòng tiền chính xác.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

 

Category:

Tags:, , , ,