Showing all 2 results

 • Biểu đồ dòng tiền

  40.000 

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính quan trọng giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức đánh giá khả năng tài chính của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, thông qua việc theo dõi và phân tích dòng tiền thu và chi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu và chi tiêu của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

  Sold By : VINACFO
 • Kế hoạch dòng tiền

  800.000 

  File tự động lên dòng tiền của toàn công ty từ dòng tiền của từng dự án. Cân đối dòng tiền bằng khoản vay và lập kế hoạch dòng thu chi cho 12 tháng.

  Sold By : VINACFO

Showing all 2 results