Risk management Dashboard – Power BI

Sold By : VINACFO

Risk management dashboard là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn trong việc quản lý rủi ro. Sử dụng Power BI để tạo ra một Risk management dashboard sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về các rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đã được thực hiện.

600.000 

Quantity:

Product Description

Risk management dashboard là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn trong việc quản lý rủi ro. Sử dụng Power BI để tạo ra một Risk management dashboard sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về các rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đã được thực hiện.

Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh thích hợp để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Ngoài ra, sử dụng Power BI để tạo ra một Risk management dashboard cũng giúp người dùng tùy biến các thông tin hiển thị và kết nối dữ liệu với các nguồn dữ liệu khác nhau để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu. Các biểu đồ và biểu đạt trực quan cũng được cung cấp trên dashboard để giúp người dùng dễ dàng hiểu được các thông tin hiển thị. Sử dụng một Risk management dashboard sử dụng Power BI sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.

Link xem báo cáo online: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjNhY2ZiMmUtNjg2Mi00OWRiLWI5YTQtYmNmOTE2MmIzOTM4IiwidCI6ImFlZGQ2NzdjLTFmMDItNGQ0MS05ZTI3LTQzNzdhNjhkM2YzOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&fbclid=IwAR2WJwfdPEYo9Ugz_h0Dm4rvZ15R36y-N9O51s9cUXI76owc-A0_m0Eq-wQ

Power BI Risk Management

Power BI Risk Management

Trong báo cáo quản trị rủi ro, ma trận 5×5 thường được sử dụng để đánh giá mức độ nghiêm trọng và xác định ưu tiên giải pháp trong việc quản lý rủi ro. Ma trận 5×5 bao gồm 2 chiều đánh giá, đó là xác suất xảy ra (likelihood) và mức độ ảnh hưởng (impact).

Cụ thể, ma trận 5×5 được phân thành 5 mức độ xác suất và 5 mức độ ảnh hưởng, từ thấp đến cao, như sau:

  • Xác suất: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao
  • Ảnh hưởng: Không ảnh hưởng, Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao
  • Khi áp dụng ma trận 5×5 vào việc quản trị rủi ro, ta đưa các sự kiện rủi ro vào các ô tương ứng trên ma trận, từ đó đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro và quyết định các biện pháp giảm thiểu rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro.

Cụ thể, mức độ rủi ro được xác định dựa trên điểm số tính toán bằng cách nhân mức độ xác suất với mức độ ảnh hưởng tương ứng. Các rủi ro có điểm số cao sẽ được xem là rủi ro cần ưu tiên xử lý.

Risk Management Dashboard là một công cụ quản trị rủi ro cho phép quản lý và theo dõi các rủi ro trong tổ chức một cách hiệu quả. Để tạo một Risk Management Dashboard sử dụng Power BI hiệu quả, cần có những thành phần sau:

  • Bảng dữ liệu rủi ro: Đây là bảng dữ liệu chính chứa thông tin về các rủi ro, bao gồm tên rủi ro, mô tả, mức độ nghiêm trọng, xác suất xảy ra, biện pháp giảm thiểu rủi ro, tình trạng và người phụ trách.
  • Biểu đồ đường thời gian: Biểu đồ đường thời gian cho phép quản lý theo dõi thay đổi của các rủi ro theo thời gian, từ đó có thể đánh giá tốt hơn về xu hướng và mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh.
  • Biểu đồ tròn: Biểu đồ tròn cho phép hiển thị phân bố các rủi ro theo mức độ nghiêm trọng hoặc xác suất xảy ra, giúp quản lý dễ dàng nhận biết và ưu tiên các rủi ro cần được xử lý ưu tiên.
  • Bảng điều khiển rủi ro: Bảng điều khiển rủi ro hiển thị các thông tin chính về rủi ro như mức độ nghiêm trọng, xác suất xảy ra, biện pháp giảm thiểu rủi ro và người phụ trách.
  • Báo cáo rủi ro: Báo cáo rủi ro cung cấp các thông tin chi tiết về mỗi rủi ro, bao gồm mô tả, mức độ nghiêm trọng, xác suất xảy ra và biện pháp giảm thiểu rủi ro.
  • Các filers và slicers: Các filters và slicers giúp quản lý tùy chỉnh dữ liệu hiển thị trên các biểu đồ và bảng, từ đó giúp quản lý có thể tìm kiếm và lọc ra các thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Như vậy, với sự hỗ trợ của công cụ quản trị rủi ro Risk Management Dashboard sử dụng Power BI, quản lý có thể dễ dàng theo dõi, đánh giá và quản lý các rủi ro trong tổ chức một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng các biểu đồ, bảng và báo cáo được tạo ra bởi Power BI, quản lý có thể nhanh chóng nhận biết và xử lý các rủi ro tiềm ẩn, từ đó giảm thiểu thiệt hại và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của tổ chức. Ngoài ra, Power BI còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ như các filers và slicers, hệ thống cảnh báo và thông báo giúp quản lý có thể tìm kiếm và lọc ra các thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và thuận tiện. Với sự hỗ trợ của Power BI, việc quản lý và giảm thiểu các rủi ro trong tổ chức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:, ,