Showing the single result

  • Risk management Dash...

    600.000 

    Risk management dashboard là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn trong việc quản lý rủi ro. Sử dụng Power BI để tạo ra một Risk management dashboard sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về các rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đã được thực hiện.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result