Account Payable Metrics Excel

Sold By : VINACFO

Account payable metric là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ phận thanh toán nợ của một công ty. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá việc quản lý nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản phải trả được thực hiện đúng thời hạn.

Thông thường, account payable metric được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ phải trả của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Kết quả sẽ cho thấy số ngày trung bình mà công ty phải thanh toán nợ của mình.

50.000 

Quantity:

Product Description

Account payable metric là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ phận thanh toán nợ của một công ty. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá việc quản lý nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản phải trả được thực hiện đúng thời hạn.

Thông thường, account payable metric được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ phải trả của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Kết quả sẽ cho thấy số ngày trung bình mà công ty phải thanh toán nợ của mình.

Accounts-Payable-metric

Accounts-Payable-metric

Một account payable metric tốt cho thấy rằng công ty có khả năng quản lý và thanh toán nợ một cách hiệu quả, từ đó giúp cải thiện độ tin cậy của công ty trong mắt các nhà cung cấp và tăng cường quan hệ với họ. Ngoài ra, nếu chỉ số này quá cao, điều đó có thể cho thấy rằng công ty đang gặp vấn đề về tài chính hoặc quản lý nợ và cần có những giải pháp để khắc phục.

Một Account payable metric dashboard cần có các chỉ tiêu sau để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý nợ và tài chính của công ty:

 • Tổng số tiền nợ phải trả của công ty: Chỉ tiêu này sẽ cho biết tổng số tiền mà công ty đang nợ các nhà cung cấp hoặc các bên liên quan khác.
 • Số ngày trung bình trả nợ: Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của bộ phận thanh toán nợ. Số ngày trung bình trả nợ càng thấp thì cho thấy công ty có khả năng thanh toán nợ một cách hiệu quả.
 • Tỷ lệ nợ trễ: Tỷ lệ này sẽ cho biết tỷ lệ các khoản nợ mà công ty đã quá hạn thanh toán so với tổng số nợ phải trả. Nếu tỷ lệ này quá cao, điều đó có thể cho thấy rằng công ty đang gặp vấn đề về tài chính hoặc quản lý nợ.
 • Tổng số tiền chi trả cho nợ: Chỉ tiêu này sẽ cho biết tổng số tiền mà công ty đã chi trả cho nợ trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Tỷ lệ chi trả nợ trễ: Tỷ lệ này sẽ cho biết tỷ lệ các khoản nợ mà công ty đã quá hạn thanh toán so với tổng số tiền chi trả cho nợ. Nếu tỷ lệ này quá cao, điều đó có thể cho thấy rằng công ty cần cải thiện quy trình thanh toán nợ của mình.

Các chỉ tiêu này sẽ giúp quản lý tài chính của công ty hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định dựa trên các số liệu chính xác và đáng tin cậy.
Để một account payable metrics dashboard hiệu quả, cần có những yếu tố sau:

 • Độ chính xác: Dashboard cần phải đảm bảo tính chính xác của các chỉ số được hiển thị để đưa ra các quyết định đúng đắn.
 • Dễ sử dụng: Dashboard cần phải thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và hiển thị các thông tin một cách rõ ràng để người dùng có thể dễ dàng theo dõi và phân tích.
 • Tương tác: Dashboard nên cho phép người dùng tương tác và thực hiện các thao tác để tùy chỉnh các chỉ số hiển thị theo nhu cầu của họ.
 • Đa dạng: Dashboard cần cung cấp một loạt các chỉ tiêu và biểu đồ để phân tích các dữ liệu thanh toán nợ, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty.
 • Theo thời gian thực: Dashboard cần cập nhật dữ liệu theo thời gian thực để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong việc quản lý tài chính.
 • Có thể tùy chỉnh: Dashboard cần cho phép người dùng tùy chỉnh và điều chỉnh các thông số hiển thị để phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp cụ thể.
 • Đáng tin cậy: Dashboard cần đảm bảo tính bảo mật và đáng tin cậy của dữ liệu được hiển thị để tránh các vấn đề về lỗ hổng bảo mật hoặc sai sót dữ liệu.

Tóm lại, một account payable metrics dashboard hiệu quả cần đáp ứng các yếu tố trên để đảm bảo tính chính xác và giúp người dùng quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trong kinh doanh hiện đại, việc quản lý tài chính là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Một payable metrics dashboard là một công cụ hữu ích để giúp người dùng quản lý tài chính hiệu quả và đưa ra các quyết định thông minh. Với các chỉ tiêu như tổng số tiền nợ, thời gian thanh toán, số lượng nhà cung cấp và các chỉ số khác, người dùng có thể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của dashboard, cần phải có các yếu tố như độ chính xác, dễ sử dụng, tương tác, đa dạng, theo thời gian thực, có thể tùy chỉnh và đáng tin cậy. Với những yếu tố này, payable metrics dashboard sẽ trở thành một công cụ hữu ích và giúp người dùng quản lý tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:, ,