Showing all 2 results

 • Account Payable Metr...

  50.000 

  Account payable metric là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ phận thanh toán nợ của một công ty. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá việc quản lý nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản phải trả được thực hiện đúng thời hạn.

  Thông thường, account payable metric được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ phải trả của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Kết quả sẽ cho thấy số ngày trung bình mà công ty phải thanh toán nợ của mình.

  Sold By : VINACFO
 • Excel Cash flow Dash...

  50.000 

  Cash Flow Dashboard là một công cụ quan trọng giúp giám đốc tài chính và những người quản lý tài chính của công ty quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định chiến lược. Dashboard này thường cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng thể về tình hình dòng tiền của công ty, bao gồm cả thu chi, dòng tiền tồn đọng, tài khoản phải thu và phải trả, chi phí hoạt động và các chỉ số tài chính khác.

  Sold By : VINACFO

Showing all 2 results