Showing 1–3 of 8 results

 • Balance Sheet Dashbo...

  600.000 

  Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI là công cụ hữu ích giúp quản lý tài chính của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Được xây dựng dựa trên nền tảng của Power BI, dashboard này giúp người dùng theo dõi và phân tích các chỉ tiêu tài chính quan trọng như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ phải trả so với tài sản và nhiều chỉ tiêu khác. Sử dụng Balance Sheet Dashboard sử dụng Power BI

  Sold By : VINACFO
 • Financial Summary Da...

  600.000 

  Financial Summary Dashboard cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tỷ lệ sinh lời và nhiều thông tin khác. Nó cũng cung cấp các biểu đồ và đồ thị dễ hiểu, cho phép người dùng xem tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thời gian và so sánh với các mục tiêu và dự báo. Với Financial Summary Dashboard, việc quản lý tài chính

  Sold By : VINACFO

Showing 1–3 of 8 results