Showing 1–3 of 34 results

 • 23 tiêu chí chọn PMK...

  90.000 

  Phần mềm kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của một doanh nghiệp, giúp cho việc ghi nhận, phân bổ chi phí, tính thuế, lập báo cáo tài chính và nhiều hoạt động khác trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp đôi khi là một thách thức đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu hoặc không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

  Để đảm bảo lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp, tiêu chuẩn lựa chọn phần mềm kế toán đã được đưa ra. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tính linh hoạt, dễ sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật tốt, tính năng bảo mật cao và có giá thành hợp lý.

  Sold By : VINACFO
 • 5 KPI dòng tiền

  50.000 

  Cash flow KPI là một số chỉ số tài chính đo lường hiệu quả quản lý dòng tiền của một doanh nghiệp. Các chỉ số này được thiết kế để cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, cho phép các nhà quản lý đánh giá khả năng thanh toán nợ và quản lý dòng tiền hiệu quả.

  Sold By : VINACFO
 • Account Payable Metr...

  50.000 

  Account payable metric là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường hiệu suất của bộ phận thanh toán nợ của một công ty. Chỉ số này thường được sử dụng để đánh giá việc quản lý nợ của doanh nghiệp và đảm bảo rằng các khoản phải trả được thực hiện đúng thời hạn.

  Thông thường, account payable metric được tính bằng cách chia tổng số tiền nợ phải trả của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Kết quả sẽ cho thấy số ngày trung bình mà công ty phải thanh toán nợ của mình.

  Sold By : VINACFO

Showing 1–3 of 34 results