Showing all 3 results

 • Bảng tính chỉ số tài...

  50.000 

  Chỉ số tài chính là một công cụ quan trọng giúp đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, thông qua việc so sánh và phân tích các số liệu tài chính của nó. Chỉ số tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan khác cái nhìn tổng quan về khả năng tài chính, hiệu quả và tiềm năng phát triển của một doanh nghiệp.

  Sold By : VINACFO
 • Financial KPI Dashbo...

  200.000 

  File Excel Financial KPI Dashboard rất hay có thể đối chiếu với kế hoạch và nhìn được nhiều kỳ báo cáo. Thế số liệu vào là dùng được ngay.

  Sold By : VINACFO
 • Financial KPI Dashbo...

  800.000 

  File Excel tự động cập nhật dữ liệu về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán và tính toán các chỉ số tài chính. Có thể xem qua nhiều quý hoặc năm.

  Sold By : VINACFO

Showing all 3 results