Showing the single result

  • Excel CEO Dashboard

    90.000 

    CEO Dashboard là một công cụ quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Nó giúp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể theo dõi, đánh giá và quản lý mọi hoạt động của công ty một cách toàn diện và nhanh chóng. CEO Dashboard thường bao gồm các báo cáo, chỉ số, đồ thị và đánh giá chất lượng doanh nghiệp, nhằm giúp cho CEO có thể đưa ra các quyết định chiến lược và hướng đi phù hợp cho công ty.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result