Showing all 2 results

 • 5 KPI dòng tiền

  50.000 

  Cash flow KPI là một số chỉ số tài chính đo lường hiệu quả quản lý dòng tiền của một doanh nghiệp. Các chỉ số này được thiết kế để cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, cho phép các nhà quản lý đánh giá khả năng thanh toán nợ và quản lý dòng tiền hiệu quả.

  Sold By : VINACFO
 • Excel Cash flow Dash...

  50.000 

  Cash Flow Dashboard là một công cụ quan trọng giúp giám đốc tài chính và những người quản lý tài chính của công ty quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và đưa ra các quyết định chiến lược. Dashboard này thường cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng thể về tình hình dòng tiền của công ty, bao gồm cả thu chi, dòng tiền tồn đọng, tài khoản phải thu và phải trả, chi phí hoạt động và các chỉ số tài chính khác.

  Sold By : VINACFO

Showing all 2 results