Showing all 2 results

 • Báo cáo quản trị

  120.000 

  Bộ báo cáo quản trị sử dụng cho mục đích báo cáo hàng tháng. Được thiết kế trên Excel, báo cáo tự lên sau khi dữ liệu được cập nhật.

  Sold By : VINACFO
 • Bộ báo cáo tháng KTT

  90.000 

  Bộ báo cáo được chuẩn bị hàng tháng bởi kế toán trưởng hoặc nhân viên kế toán chịu trách nhiệm về việc quản lý sổ sách tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này bao gồm các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tháng đó, bao gồm cả dòng tiền, lợi nhuận, nợ phải trả, nợ được trả, số tiền thu được, số tiền chi, và các khoản phải trả khác.

  Sold By : VINACFO

Showing all 2 results