Product Description

Account Receivable Dashboard là một bảng điều khiển được thiết kế bởi Power BI để giúp quản lý tài chính trong công việc thu nợ của các doanh nghiệp. Bảng điều khiển này cho phép người dùng truy cập thông tin về tình trạng khách hàng đang nợ, số tiền nợ chưa thu, thời gian trễ hạn thanh toán, cũng như những nguyên nhân gây ra sự trễ hạn trong việc thanh toán của khách hàng.

Link xem trực tuyến: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjlkNDI3MDItMzg4ZC00ZTVlLTgyNjItNDkyOGVlYTE4NzUxIiwidCI6ImFlZGQ2NzdjLTFmMDItNGQ0MS05ZTI3LTQzNzdhNjhkM2YzOCIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection&fbclid=IwAR2WJwfdPEYo9Ugz_h0Dm4rvZ15R36y-N9O51s9cUXI76owc-A0_m0Eq-wQ

Power BI Account Receivable Dashboard

Power BI Account Receivable Dashboard

Với Account Receivable Dashboard, người dùng có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số tài chính quan trọng để giúp đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác và hiệu quả. Bảng điều khiển này cũng cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin và thực hiện các hành động kịp thời để giải quyết các vấn đề về tài chính.

Với sức mạnh của Power BI, Account Receivable Dashboard cung cấp cho người dùng khả năng phân tích dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định dựa trên các số liệu thống kê chính xác và kịp thời. Đồng thời, việc tích hợp với các nguồn dữ liệu khác như ERP hay CRM cũng giúp người dùng có được cái nhìn toàn diện và chi tiết về tình trạng tài chính của công ty.

Với Account Receivable Dashboard, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro tài chính, đẩy nhanh quá trình thu tiền, cải thiện quản lý tài chính và tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Account Receivable Dashboard là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và theo dõi các khoản phải thu của doanh nghiệp. Sử dụng Power BI để tạo ra một Account Receivable Dashboard sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về các khoản phải thu của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Dưới đây là các đặc điểm của một Account Receivable Dashboard sử dụng Power BI hiệu quả:

  1. Tổng quan về các khoản phải thu: Dashboard cần cung cấp các thông tin tổng quan về các khoản phải thu, bao gồm tổng số tiền phải thu, số tiền đã thanh toán, số tiền còn lại phải thu và tỷ lệ thanh toán trễ.
  2. Phân tích khách hàng: Dashboard cần cung cấp các thông tin phân tích về khách hàng, bao gồm các khách hàng có số tiền phải thu lớn nhất, khách hàng nợ lâu nhất, tỷ lệ nợ của từng khách hàng và các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán với từng khách hàng.
  3. Sự tiến độ của việc thu tiền: Dashboard cần cung cấp các thông tin về tiến độ thu tiền, bao gồm số lượng hóa đơn đã được thanh toán theo từng tháng, số lượng hóa đơn đang chờ thanh toán và tỷ lệ hoàn thành việc thu tiền theo từng tháng.
  4. Các biểu đồ và biểu đạt trực quan: Dashboard cần cung cấp các biểu đồ và biểu đạt trực quan để giúp người dùng dễ dàng hiểu được các thông tin được thể hiện trên Dashboard. Các biểu đồ và biểu đạt này bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ vòng, biểu đồ đường, biểu đồ thác nước, biểu đồ phân tán và các biểu đồ khác.
  5. Tính linh hoạt và tùy biến: Dashboard cần cho phép người dùng tùy biến và điều chỉnh các thông tin hiển thị trên Dashboard để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
  6. Kết nối dữ liệu và cập nhật tự động: Dashboard cần kết nối dữ liệu với các nguồn dữ liệu khác nhau và cập nhật dữ liệu tự động để đảm bảo các thông tin hiển thị trên Dashboard là chính xác và đầy đủ.

Trên đây là các đặc điểm quan trọng cần có để tạo ra một Account Receivable Dashboard hiệu quả sử dụng Power BI. Dashboard này sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các khoản phải thu, giúp phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn. Bằng việc sử dụng Power BI để tạo ra một Account Receivable Dashboard, người dùng có thể tùy biến các thông tin hiển thị, kết nối dữ liệu và cập nhật tự động để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu. Các biểu đồ và biểu đạt trực quan cũng được cung cấp trên Dashboard để giúp người dùng dễ dàng hiểu được các thông tin hiển thị. Việc sử dụng một Account Receivable Dashboard sử dụng Power BI sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu của mình.

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:, ,