Showing the single result

  • Excel CFO Dashboard

    90.000 

    CFO Dashboard là một công cụ quản lý tài chính được sử dụng bởi các giám đốc tài chính (CFO) để giám sát, phân tích và theo dõi các chỉ số tài chính của công ty. Được xây dựng trên nền tảng các dữ liệu tài chính, nó cung cấp cho CFO một cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của công ty trong thời gian thực.

    Sold By : VINACFO

Showing the single result