Showing 7–8 of 8 results

 • File Excel tính giá ...

  700.000 

  File Excel tính giá thành phân bước hoàn toàn tự động kèm theo Video hướng dẫn. Giá thành đơn vị tự động tính và so sánh cho nhiều kỳ báo cáo và phân bổ với nhiều tiêu thức khác nhau.

  Sold By : VINACFO
 • Kế hoạch dòng tiền

  800.000 

  File tự động lên dòng tiền của toàn công ty từ dòng tiền của từng dự án. Cân đối dòng tiền bằng khoản vay và lập kế hoạch dòng thu chi cho 12 tháng.

  Sold By : VINACFO

Showing 7–8 of 8 results