File Excel tính giá thành

Sold By : VINACFO

File Excel tính giá thành phân bước hoàn toàn tự động kèm theo Video hướng dẫn. Giá thành đơn vị tự động tính và so sánh cho nhiều kỳ báo cáo và phân bổ với nhiều tiêu thức khác nhau.

700.000 

Quantity:

Product Description

File Excel tính giá thành phân bước, tự động hoàn toàn sử dụng cho các công ty sản xuất có sản phẩm lập đi lập lại. Các phương pháp phân bổ chi phí gồm: trực tiếp, tỷ lệ, hệ số. Ngoài ra file còn đi kèm với các video hướng dẫn ở từng công đoạn

+ Tự động tính giá thành các bước theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ
+ Tự động so sánh giá thành các tháng, so sánh định mức sản xuất cho mục tiêu kiểm soát
+ Video hướng dẫn những điểm cần lưu ý ở mỗi công đoạn tính giá thành.
File Excel tính giá thành phân bước

File Excel tính giá thành phân bước

Các bạn xem video giới thiệu file nhe: https://www.youtube.com/watch?v=hm2DElyD8xU

Nguồn bài viết
Công ty Cổ Phần Giám Đốc Tài Chính Việt Nam

Categories:,

Tags:, ,