Showing the single result

  • Sales Dashboard R...

    600.000 

    Sales Dashboard là một công cụ quan trọng cho việc theo dõi hiệu suất bán hàng của một doanh nghiệp. Với Sales Dashboard, những thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, lợi nhuận và khách hàng có thể được hiển thị một cách trực quan và dễ dàng để phân tích. Power BI là một trong những công cụ phổ biến nhất để tạo các bảng điều khiển như vậy

    Sold By : VINACFO

Showing the single result