Showing the single result

  • Financial Summary Da...

    600.000 

    Financial Summary Dashboard cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tỷ lệ sinh lời và nhiều thông tin khác. Nó cũng cung cấp các biểu đồ và đồ thị dễ hiểu, cho phép người dùng xem tình hình tài chính của doanh nghiệp theo thời gian và so sánh với các mục tiêu và dự báo. Với Financial Summary Dashboard, việc quản lý tài chính

    Sold By : VINACFO

Showing the single result