Showing 4–6 of 8 results

 • Biểu đồ dòng tiền

  40.000 

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo tài chính quan trọng giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức đánh giá khả năng tài chính của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, thông qua việc theo dõi và phân tích dòng tiền thu và chi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu và chi tiêu của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

  Sold By : VINACFO
 • Bộ báo cáo tháng KTT

  90.000 

  Bộ báo cáo được chuẩn bị hàng tháng bởi kế toán trưởng hoặc nhân viên kế toán chịu trách nhiệm về việc quản lý sổ sách tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này bao gồm các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tháng đó, bao gồm cả dòng tiền, lợi nhuận, nợ phải trả, nợ được trả, số tiền thu được, số tiền chi, và các khoản phải trả khác.

  Sold By : VINACFO
 • Excel Dashboard Char...

  90.000 

  Biểu đồ là một phần quan trọng trong việc tạo ra Excel Dashboard, đó là một công cụ hiệu quả để thể hiện dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Với tính năng linh hoạt và đa dạng, biểu đồ cho phép người dùng thể hiện dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn.

  Sold By : VINACFO

Showing 4–6 of 8 results